Categories
News

วิธีการจัด โถดอกบัวอบแห้ง

วิธีการจัด โถดอกบัวอบแห้ง
1. ออกแบบโถบัวอบแห้งที่ต้องการ ตามจินตนาการที่อยากจะจัดออกมาก่อน

2. นำโถแก้ว ที่จะจัด ไปเจียปากโถแก้ว ให้เรียบร้อย และลบคมของมันออก พร้อมกับ นำกระจก ที่ไปหาซื้อตามร้านตัดกระจก นำมาตัดเป็นฝาปิด พร้อมกับเจียลบคม รอบๆฝาปิด ให้เรียบร้อย (เพราะตามร้านขายโถแก้ว ไม่ได้ขายฝาปิดมาด้วย จึงต้องตัดกระจกทำฝาปิดเอง)

3. หาวัสดุ อุปกรณ์ที่วางแผนจะจัดในโถบัวอบแห้ง เช่น รากไม้ ดอกไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ก้อนหิน กรวด ทราย เป็นต้น แล้วแต่จินตนาการว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบไหน

4. วางแผนทำฐานราก สำหรับเก็บ ซิลิก้าเจล ลงในโถแก้วด้วย เพื่อรักษาให้ดอกบัวในโถแก้ว ยังคงแห้ง และคงความสวยงามได้นาน เช่น ปั้นดินญี่ปุ่นเป็นที่เก็บซิลิก้าเจล หรือหาวัสดุที่หาได้มาประยุกต์ใช้ แล้วนำมาวางเป็นฐานรากก่อน ติดกาวสำหรับติดแก้ว หรือวางให้เรียบร้อย ไม่ให้โคลงเคลง

5. หาวัสดุที่หาได้ เช่น ฟองน้ำ หรือวัสดุใดๆ ที่จะใช้สำหรับปักดอกบัวอบแห้ง ไว้ตรงกลางของฐานราก ที่เราออกแบบเอาไว้ ติดลงไปให้เรียบร้อย

6. ตกแต่งฐานรากให้สวยงาม ด้วยวัสดุที่เราหาได้ เช่นใบไม้แห้ง มอสอบแห้ง จนพอใจในความสวยงาม

7. หากอยากได้น้ำ เสมือนเลี้ยงบัวจริงๆ ก็นำเรซิ่น มาทำเป็นน้ำเทียม เชื่อมต่อกับวัสดุตกแต่งที่เอาไว้เก็บซิลิก้าเจล แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

8. หลังจากงานฐานรากของดอกบัวอบแห้งเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำซิลิก้าเจล มาใส่ลงในฐานรากที่เราวางแผนสำหรับเก็บเอาก่อนหน้าแล้ว ให้มีปริมาณมากพอ และเหมาะสมกับขนาดของโถแก้ว

9. หาวัสดุที่จะปิดไม่ให้ซิลิก้าทรายออกมาข้างนอก แล้วแต่หาได้ เช่นอาจใช้ผ้าบางๆ หรือใช้วัสดุท้องถิ่นที่หาได้ นำมาตัดให้ขนาดสวยงาม ปิดซิลิก้าเจลได้มิดชิด

10. นำใบบัวจริง ที่อบแห้งแล้ว นำมาเชื่อมต่อกับก้านลวด แล้วพันด้วยเทปพันกาวสีเขียว ให้เรียบร้อย สวยงาม (เนื่องด้วย ก้านใบบัว เมื่ออบแห้ง จะลีบ เราจึงต้องเชื่อมต่อด้วยลวดและเทปพันกาวสีเขียว พันอีกที) ให้ขนาดความยาวของก้าน เหมาะสมสำหรับที่จะปักลงไปในฐานราก

11. นำใบบัวปักลงไป รอบฐานราก ตามแบบที่ออกแบบไว้แล้ว ให้เรียบร้อย โดยทากาวลาเท็กเพื่อเพิ่มความแน่นหนาขณะที่ปักด้วย

12. นำดอกบัว ที่เราจะจัดลงไปในโถแก้ว นำมาเชื่อมต่อด้วยลวด และพันด้วยเทปกาวสีเขียว ให้สวยงาม ขนาดความยาว ตามที่เราออกแบบให้เหมาะสมกับขนาดความสูงของโถแก้ว และสไตล์ที่เราจะจัดออกมาให้สวยงาม ตามที่เราชอบ

13. นำดอกบัวมาปักลงในฐานราก ตามแบบที่เราวางเอาไว้ และเชื่อมด้วยกาวลาเท็ก เพื่อความแน่นหนามากขึ้น

14. ตกแต่งโถบัวให้สวยตามสไตล์ที่เราชอบ และออกแบบไว้ ด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆ ที่เราหาได้ และวางแผนไว้ ให้คล้ายกับธรรมชาติมากสุด ในรูปแบบที่เราชอบ

15. เมื่อจัดใบบัว และ ดอกบัว ได้ตามปริมาณที่ต้องการแล้ว และวางรูปทรงได้สวยงามแล้ว และพอใจแล้ว จะนำไปอบต่อ ทั้งโถบัว ในภาชนะพลาสติกที่ใหญ่กว่า โถบัว และมีซิลิก้าทราย วางรองไว้เยอะหน่อย เพื่อให้อบแห้ง แล้วปิดฝาภาชนะพลาสติก อบโถบัวนี้ประมาณ 2 – 3 วัน

16. นำโถบัวที่อบเรียบร้อยแล้ว ออกมาจากภาชนะอบ แล้วรีบนำกาวปิดกระจก มาทารอบๆขอบของโถแก้ว แล้วนำฝามาปิดที่โถแก้ว (ต้องรีบเพราะกาวจะแห้งเร็ว)

17. หลังจากทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ทดสอบ ว่าไม่มีอากาศเข้าไปในโถแก้วได้ โดยใช้น้ำยาเช็ดกระจก ทาไปรอบๆฝาแก้ว ว่ามีฟองอากาศหรือไม่ ถ้าไมีมี ก็แสดงว่า การปิดฝาสนิทดี ถ้าปิดฝาไม่สนิท จะทำให้อากาศเข้าไป และดอกบัวอบแห้ง จะเหี่ยว จะไม่สามารถเก็บรักษาได้นานหลายปี จึงสำคัญมากต้องปิดฝาให้สนิทดี

18. หลังจากนั้น ก็ทำความสะอาดด้วยน้ำยาเช็ดกระจก ให้รอบๆ เพียงแค่นี้ ก็มี โถบัวอบแห้ง เอาไว้ประดับบ้านแล้ว