Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้ อาหารสายยาง อาหารเหลว อาหารปั่นผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารทางการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยมีร่างกายทีไม่ปกติ โดยทั่วไปอาหารปั่นผสมจะมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญดูแล เพราะอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย เพราะเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วย

และอาหารปั่นผสม จะคำนึงถึงเรื่องของคุณประโยชน์ สารอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทจะมีสูตรอาหารที่ต่างกัน เพราะผุ้ป่วยแต่ละประเภทมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาหารปั่นผสมนั้น มีจำหน่ายไม่มากนัก หากต้องการจริงๆต้องไปซื้อมาจากโรงพยาบาล และมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากอยากนำไปรับประทานที่บ้าน สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือต้องการดูแล หากจะทำเองที่บ้าน ต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

สูตรอาหารสายยาง ที่ได้ประโยชน์ครบถ้วน !

เนื่องจากร่างกายของคนเราต้องการสารอาหารที่ต้องครบ 5 หมู่ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง เช่นเดียวกันในผู้ป่วยที่ไม่สามรถรับประทานอาหารเองได้ ก้ต้องมีวิธีการให้อาหาร นั่นก็คือทางสายยาง ที่เราเห็นกันทุกวันนี้

ในการรับประทานอาารของคนทั่วไป จะมีมือเช้า มื้อกลางวัน และมือเย็น เราควรแบ่งรับประทานตามสัดส่วน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกาย

สูตรอาหารที่ให้ทางสายยาง แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สูตรน้ำผสมนมผง สูตรอาหารปั่นผสม สูตรอาหารสำเร็จรูป แต่อาหารทางสายยางทั้ง 3 ชนิดนี้ ต้องรับประทานทันที แต่สูตรจะสามารถเก็บได้นานถึง 24 ชั่วโมง