Categories
News

อินโดนีเซียผ่านประมวลกฎหมายอาญาห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงาน

รัฐสภาอินโดนีเซียอนุมัติประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ห้ามใครก็ตามในประเทศมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสและจำกัดเสรีภาพทางการเมือง การมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานจะมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปีภายใต้กฎหมายใหม่ ซึ่งมีผลใน 3 ปี แผนของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากกระแสอนุรักษ์นิยมทางศาสนาเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่

นักวิจารณ์มองว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นหายนะต่อสิทธิมนุษยชน และอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน กลุ่มคนหนุ่มสาวหลายกลุ่มประท้วงต่อต้านกฎหมายนอกรัฐสภาในกรุงจาการ์ตาในสัปดาห์นี้ คาดว่ากฎหมายใหม่จะถูกท้าทายในชั้นศาล หลักเกณฑ์นี้ใช้กับคนในท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย หรือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด เช่น บาหลี อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมาย คู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันที่ถูกจับได้ว่ามีเซ็กส์อาจถูกจำคุกสูงสุดหนึ่งปี พวกเขายังถูกห้ามไม่ให้อยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจถูกจำคุกนานถึงหกเดือน การล่วงประเวณีจะเป็นความผิดที่ผู้คนอาจติดคุกได้ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานถูกห้ามไว้ก่อนที่จะมีการอนุมัติประมวลกฎหมายอาญาใหม่นี้ แต่กฎหมายมักไม่มีการบังคับใช้