Categories
News

10 ทักษะที่ Digital Marketing ควรมี

10 ทักษะที่ Digital Marketing ควรมี ทุกวันนี้ทุกบริษัทต่างนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานฉีกหนีการทำตลาดจากรูปแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หากต้องการประสบความสำเร็จในยุทธจักรการค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเร่งทำการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Digital Marketing

เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคโดยตรงที่ดีที่สุด เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวไทยใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก หรือเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน และยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ คนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟนอันดับต้นๆ ของโลก มีการใช้โทรศัพท์มือถือในการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านอีคอมเมิร์ซ โดยเฉลี่ย 8,600 บาทต่อคนต่อครั้ง ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว

บวกกับประเทศไทยมีผู้จำนวนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตบนโลกออนไลน์นี้ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยรูปแบบการซื้อขายสินค้าของคนไทยคือ ผู้ขายเสนอขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อินสตาแกรม และจ่ายเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง

เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดแบบดิจิทัลย่าง ให้ความเห็นว่า จากปัจจัยการขยายตัวของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนมีจำนวนมากขึ้น และราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกลง ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น บนมือถือและเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ผู้คนสามารถแบ่งปันไลฟ์สไตล์ของตนเอง สู่กลุ่มเพื่อนได้อย่างรวดเร็วเร็วและมีศักยภาพ ทำให้สินค้าหรือบริการที่ก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนรู้จักได้เพียงข้ามคืน ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายกหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อดิจิทัล ในการสร้างการตลาดจนสามารถสร้างยอดขายได้ปีละหลายๆ ล้านบาท เช่น การขายอาหารเดลิเวอร์รี่,สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเพื่อสุขภาพขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

“นับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตเข้ามาแผ่อิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อตลาดโฆษณาของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง โดยคาดว่า ปี 2563 จะมีเม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัลไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 20,000 ล้านบาทเป็นครั้งแรก หลังจากปี 2018 มูลค่าอยู่ที่ 16,928 ล้านบาท โดยการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลได้แซงหน้าการใช้โฆษณาผ่านสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์”

เสิร์ชเอ็นจิ้น-แชร์ข้อมูลทำให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก

ยุคเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้บริโภค การค้นหาข้อมูลผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น และการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากธุรกิจสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมารวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคได้โดยตรง เช่น เพศ อายุ ที่ผู้ใช้เปิดเผยตัวตนตอนสมัครใช้บริการออนไลน์ต่างๆ มาใช้เป็นฐานข้อมูล ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงพฤติกรรมในเชิงลึก และสามารถนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องโฆษณาแบบเหวี่ยงแหเหมือนในอดีต

ความสำคัญของ Digital marketing ในฐานะของผู้ประกอบการ ต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เมื่อเห็นว่าแนวโน้มส่วนใหญ่หันมาซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ดังนั้นผู้ประกอบการ SMEs ต้องหันมาศึกษาและทำความเข้าใจกับการทำตลาดผ่านช่องทางนี้อย่างจริงจังและลึกซึ้ง สำหรับกรณีที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจทดลองเปิดช่องทางขายออนไลน์เอง เพื่อดูว่าช่องทางไหนเหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากว่าใช่แล้วคอยขยับขยาย แต่หากเป็นธุรกิจกลางถึงขนาดใหญ่ อาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาและหาแนวทางการทำตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อฉีกหนีคู่แข่ง

10 ทักษะที่ผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ควรมี

ไม่ใช่แค่มีความสามารถทางดิจิทัลเท่านั้นแล้วจะทำงานได้ แต่ต้องมีทักษะหลายๆ อย่างที่จะสามารถทำอาชีพนี้ประสบความสำเร็จตามกระแสโลกที่ไม่มีการหยุดนิ่ง จึงนำทักษะที่จำเป็นที่เป็น Digital Marketing มานำเสนอ 10 ทักษะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

การสื่อสารมีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทำ Digital Marketing ไม่ว่าจะสื่อสารในทีมงานและสื่อสารกับคนนอกทีม ด้วยการที่คุณเป็นนักการตลาดคุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่สื่อสารกับคุณกำลังต้องการอะไร และอยากจะได้ยินอะไร หรือได้อะไรจากคุณ ดังนั้นคุณควรจะมีความสามารถในการพูดนำเสนอ พูดในที่ประชุมและสามารถเป็นผู้นำและให้คำปรึกษาคนได้ด้วย

2. ความคิดสร้างสรรค์

การที่จะเป็นนักการตลาด Digital ได้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถคิดนอกกรอบ หรือเข้าใจในเรื่องอารมณ์และความต้องการของคนได้ พร้อมจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนกลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจความสวยงามด้านศิลปะขึ้นมาได้

3. การวิเคราะห์

โลก Digital ทำให้สามารถเก็บค่าตัวเลขต่างๆ ได้อย่างมากมาย ทำให้คนทำ digital นั้นต้องสามารถเข้าใจในตัวเลขเหล่านี้และคิดวิเคราะห์ได้ว่า ตัวเลขต่างๆ มีความสัมพันธ์และความสำคัญอกันอย่างไร ทำอย่างไรจะได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากตัวเลขเหล่านั้น หรือลูกค้าสามารถเรียนรู้อะไรได้จากตัวเลขเหล่านี้

4. ความกระหาย

Passion หรือความกระหาย นี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้คุณเติบโตในงาน digital เพราะจะทำให้งานนั้นดีขึ้น หรืออยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม หรืออยากจะรู้ในสิ่งที่คุณอื่นไม่รู้ รวมทั้งเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ทีมงาน และกลุ่มเป้าหมายว่าจะมาเจอกันได้อย่างไร

5. เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมักมีอะไรใหม่ๆ ออกมาเสมอ ทำให้คนที่ทำ Digital Marketing ต้องสามารถมีความสามารถเรียนรู้ได้เองและเรียนรู้ได้เร็ว เพื่อที่จะตามกระแสหรือนำกระแสต่างๆ ออกมาให้ทัน แล้วนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนใคร เพราะถ้าคุณเรียนรู้ข้า คุณจะตามสิ่งต่างๆ ไม่ทันเลยทีเดียว

6. Multi Tasking

ด้วยความที่เป็น Digital Marketing เป็นหลายๆ อย่างรวมกัน ทำให้ต้องมีความเข้าใจในหลายๆ ศาสตร์และทำทุกๆ อย่างพร้อมกันได้ เช่นวิเคราะห์ตัวเลข พร้อมทำแผนไปด้วย หรือเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี พร้อมทำเองได้ด้วย หรือพร้อมจะลงมือเองในเวลาที่สำคัญได้ เพราะการที่จะเป็นคนทำ Digital Marketing ที่ดี คือการที่คุณควรทำอะไรใน digital เป็นด้วยอย่างน้อย

7. อยากรู้ อยากเห็น

นักการตลาดที่ดีคือ การที่เป็นคนอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้อะไรตลอดเวลา ทำให้คนที่เติบโตในสายงานนี้ได้ดี คือคนที่เรียนรู้ในทุกๆ วัน หรือสามารถเอาเรื่องราวรอบตัวมาสร้างการเรียนรู้ให้ตัวเองได้ ทำให้ทุกๆ วันตัวเองจะไม่อยู่ในจุดเดิมและเติบโตขึ้นตลอดเวลา

8. Socialism

การที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี ต้องเข้าสังคมเป็นและสามารถแนบเนียนไปสังคมต่างๆ ได้ เพื่อเรียนรู้ว่าแต่ละสังคมมีความต้องการอะไร หรือมีวัฒนธรรมแบบไหน นอกจากนี้ยังทำให้สามารถสร้างเครือข่ายของคนรู้จักที่สามารถเอามาช่วยเหลือในอนาคตได้ด้วย

9. ชอบทดลอง

ตลาด Digital เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดนักการตลาดต้องยินยอมเอาตัวเองไปทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในงานได้ตลอดเวลา

10. ชอบเทคโนโลยี

Digital Marketing ที่ดี คือต้องชอบเทคโนโลยีเพราะโลกออนไลน์นั้นผูกติดกับเทคโนโลยีต่างๆ แล้วถ้าชอบเทคโนโลยีคุณก็จะหาทางเรียนรู้หรือเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาลองว่า เทคโนโลยีเหล่านั้นทำงานอย่างไร จะเอามาใช้ในงานอย่างไร หรือมีอะไรใหม่เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน

และนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จการทำ Digital Marketing ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาด และพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ หากทำตามข้อแนะ 10 ข้อดังกล่าว เชื่อได้ว่าผู้ประกอบการไทยสามารถเอาตัวรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน