Categories
News

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร

จัดฟันบางนา: การจัดฟันแบบ In-Ovation R คืออะไร การจัดฟันมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ การฟันแบบโลหะทั่วไป ที่สวมใส่เหล็กจัดฟัน การจัดฟันแบบใส ที่มองเห็นเครื่องมือได้ยาก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา ทั้งยังทำให้คนอื่นมองไม่ออกเลยว่าคุณกำลังเข้ารับการจัดฟันอยู่

Categories
News

การจัดฟันแบบใส ถอดง่าย ใส่สะดวก รับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น ?

การจัดฟันแบบใส ถอดง่าย ใส่สะดวก รับประทานอาหารได้หลากหลายมากขึ้น ? การจัดฟันแบบใส เป็นนวัตกรรมการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษาและยังสามารถทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟัน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องบอกว่า การจัดฟันแบบใส สามารถทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟัน สามารถรับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวล

Categories
News

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE แก้ไขปัญหาฟันได้ทุกกรณี !

การจัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE แก้ไขปัญหาฟันได้ทุกกรณี ! การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดหันที่นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนการจัดฟันเพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษา ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ทำการจัดฟันแล้ว

Categories
News

การจัดฟันในเด็ก ลดโอกาสการเกิดฟันล้มได้หรือไม่

การจัดฟันในเด็ก ลดโอกาสการเกิดฟันล้มได้หรือไม่ ปัญหาฟันล้ม เป็นการเคลื่อนที่ของฟันที่ล้มหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพื่อหาความสมดุลหรือเพื่อยึดเกาะฟันซี่ที่อยู่ข้างเคียงหรือที่เราเรียกกันว่าฟันเกนั่นเอง มักจะพบได้ในฟันซี่ที่อยู่ใกล้ ๆ ฟันที่ถูกถอนออกไปจนเกิดช่องว่างระหว่างฟันและไม่มีฟันมาทดแทน